Digitalisering_Fitlight Trainer 2

Digitale ontwikkelingen - deel 2

in de sportaccommodatie

In dit tweedelige artikel kijken we naar digitale ontwikkelingen in sportaccommodaties en wat erbij komt kijken om goede keuzes te maken. In dit tweede deel geven we een praktisch plan van aanpak en een aantal aansprekende voorbeelden. In dit eerste deel lag de nadruk op de argumenten vóór en vormen van digitalisering. 

Overleg met de gebruikers van de accommodatie

Het bepalen van wat technologische ontwikkelingen voor jouw vakgebied toevoegen, is iets dat je als vaksectie bewegingsonderwijs, exploitant van de accommodatie, of trainersstaf moet bepalen. Maar in de meeste sportaccommodaties - zeker in sporthallen – zijn meerdere gebruikersgroepen actief, waarvoor digitalisering interessant kan zijn. Dus overleg is wenselijk. Niet alleen om te zien waar overeenkomstige wensen liggen, maar ook om investeringen breed gedragen te krijgen. 

Eenvoudig stappenplan

Een eenvoudig stappenplan helpt je bij het formuleren van doelen, wensen en inrichting van het realisatieproces.
  
 1. Ga in gesprek met de eigenaar van de accommodatie als jouw wensen ingebouwd moeten worden in wand/plafond/vloer, of om een permanente stroomvoorziening vragen. Bespreek of de eigenaar bereidheid is om mee te denken en (mee) te investeren.
 2. Als de eigenaar positief is, benader dan andere gebruikers van de accommodatie die mogelijk geïnteresseerd zijn. Beleg een inventarisatiesessie om gezamenlijk de wensen en overeenkomsten te bepalen.
 3. Maak een top 3 van meest relevante toepassingen. Op plaats 1 staat de meest breedgedragen of de meest realistische/kansrijke toepassing.
 4. Regel borging in het vakwerkplan, de trainingsopzet, of de inrichtingsprocedures.
 5. Stel een projectgroep samen met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en verzamel informatie over de voorzieningen die nodig zijn, de hardware die nodig is, mogelijke kosten van licenties en abonnementen, enzovoorts.
 6. Stel een begroting op. Niet alleen voor aanschaf en installatie, maak ook voor training van gebruikers, jaarlijks terugkerende kosten en afschrijving.
 7. Bepaal wie welk deel van de kosten draagt. De eigenaar van de accommodatie kan besluiten de kosten voor haar rekening te nemen en een deel van de kosten te verrekenen in de huur van de accommodatie.
 8. Bepaal het implementatietraject en verdeel de taken.
 9. Communiceer in alle fasen met de achterban en vraag waar nodig om input. Als keuzes gemaakt zijn, organiseer dan een algemene introductiebijeenkomst en nodig daarbij de leverancier van de hardware/software uit om toelichting te geven. Zo krijgt iedereen de gelegenheid kennis te nemen van de mogelijkheden.
 10. Als de voorzieningen in de accommodatie aanwezig zijn, zorg dan voor een training op locatie door de leveranciers. Wijs ook een contactpersoon aan die ondersteuning kan bieden bij vragen (‘helpdesk’). Dat zorgt voor een goede start.

Klein beginnen

Als je twijfelt over de toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën, start dan met een klein project binnen de vakgroep of vereniging. Bijvoorbeeld met Playfinity ball of Smart Discs. Deze digitale spellenset biedt veel mogelijkheden voor coördinatieoefeningen, behendigheidsparcoursen en snelheidsopdrachten. Ze vragen geen installatie, zijn snel inzetbaar en kunnen met clips en klittenband gekoppeld worden aan sportattributen. Een eenvoudige manier om te toetsen of jouw gebruikers nieuwe technologieën snel omarmen. Vaak zijn dit soort oplossingen ook tijdelijk te huur.

Voorbeelden van digitale toepassingen

 • Zoals uitgelegd in het eerste artikel kun je nieuwe technologieën op allerlei manieren toepassen in sportaccommodaties. Hieronder een aantal voorbeelden die al toegepast worden in sportaccommodaties:
 • DigiMo: dit is een digitaal platform waarmee je onder andere elektrisch te bedienen sporttoestellen vanaf één plek kunt bedienen. Je kunt er ook muziek op afspelen en digitale leskaarten oproepen. Per gebruiker worden toegangsrechten toegekend. Bediening vindt plaats via een scherm in de muur, tablet of smartphone.
 • I-Space: een sportaccommodatie die voorzien is van een sportvloer met led-belijning en met projectiesystemen aan het plafond, die interactieve spellen mogelijk maken. Plezier, educatie en sport komen er samen.
 • Digitalisering in toestellen: een verrijking van toestellen door toepassing van licht en/of geluid. Bijvoorbeeld een led-rand in een basketbalring of scoreweergave in het schotvlak. Ook sportbonden omarmen dit soort ontwikkelingen. Zo heeft de FIBA er inmiddels voor gekozen om op top basketbalniveau verplicht te stellen dat het wedstrijdbord voorzien is van een led-rand.
 • Video feedback: binnen gymlessen en sporttrainingen kun je via een tablet beweegsituaties opnemen en daarna (met vertraging) afspelen zodat de sporter zichzelf kan terugzien. Ook kun je spelsituaties opnemen om later te bespreken om zo het spelinzicht te vergroten.
 • Toestelmarkering: door elk toestel te voorzien van een unieke codering kun je het toestel volgen. Van eenvoudig (staat het toestel in de juiste accommodatie) tot complex (hoe vaak wordt het toestel verplaatst en wat is de onderhoudsintensiteit). Deze informatie helpt een exploitant om afwegingen te maken bij vervangingen en het faseren van investeringen.

Waar vaak niet aan gedacht wordt

Enthousiasme is een belangrijke driver bij toepassing van nieuwe technologieën. Een brainstorm schiet vaak alle kanten op: van apps waarop leerresultaten bijgehouden kunnen worden, tot virtual reality. En van uploaden van videobeelden in het leerlingdossier, tot een community waarin scholen via een beeldverbinding met elkaar een competitie aangaan. Waar veel minder aandacht voor is:
 • Privacy: heb je als school of vereniging voldoende vastgelegd hoe je omgaat met beeldmateriaal van leerlingen/leden?
 • Beveiliging: hoe beveilig je het netwerk tegen hacken?
 • Netwerk: is er stabiele wifi verbinding in de sportaccommodatie?
 • Helpdesk: hoe zit het met digitale ondersteuning bij falende systemen?
Voor lesgevers zijn het niet de meest interessante onderwerpen, maar voor het optimaal kunnen gebruiken van de gekozen oplossing is het noodzakelijk om ook over deze onderwerpen de afspraken vast te leggen.

Niet uit het oog verliezen…

De inzet van technologische oplossingen is geen doel op zich. Het is een middel om leerlingen binnen de lessen bewegingsonderwijs op een efficiënte wijze beter te leren bewegen, om de exploitatiekansen voor een accommodatie te vergroten, of om te komen tot efficiënter beheer. De waarde van de technologie zit hem in de toepassing, niet in de technologie op zich.

Meer weten over digitale ontwikkelingen in sportaccommodaties?

_201909_Nijha-216