Sporthal Frits Philips Lyceum, Eindhoven

De sporthal van het Frits Philips Lyceum is een mooi voorbeeld van een geslaagd renovatieproject. De hoofdgebruiker van deze sporthal is het voortgezet onderwijs.

De sporthal bestaat uit vier onderwijsdelen. Bij de renovatie zijn vier themazalen gecreëerd. Twee zalen zijn ingericht voor spelsporten. Twee andere zaaldelen zijn gericht op turnen en eigentijds bewegingsonderwijs.

Belangrijk bij de renovatie was het goede overleg met de vaksectie LO. De intentie was steeds om te zorgen dat deze sporthal weer helemaal zou voldoen aan de eisen van nu én de komende jaren. Nijha heeft daarbij steeds drie belangrijke elementen benadrukt. Goed licht, een goede akoestiek en goede verwarming in het plafond. Op advies van Nijha zijn er ramen in de sporthal gekomen, waarmee er nu daglicht naar binnen komt.

FritsPhilipsLyceum%20overzichtsfoto

Wil je meer weten over het inrichten van een binnensportaccommodatie?

_201909_Nijha-216