Zo bouw je een financiële aanvraag voor de gymzaal op

In de meeste gevallen is de gemeente eigenaar van de gymzaal. Als je als school behoefte hebt aan nieuwe of andere materialen voor de gymzaal, kun je bij de gemeente een aanvraag voor financiële middelen doen. In dit artikel lees je welke elementen je moet opnemen in je aanvraag.

1. Vakwerkplan

Het vakwerkplan is het uitgangspunt voor de lessen bewegingsonderwijs en vormt daarmee de basis voor de aanvraag van middelen. Het vakwerkplan maakt integraal onderdeel uit van het schoolplan. Als er geen vakwerkplan is, moet in het schoolplan een verwijzing opgenomen zijn naar de gebruikte lesmethode. Vanuit het vakwerkplan of de lesmethode bepaal je welke materialen je nodig hebt voor het bewegingsonderwijs.

2. Aanleidingen

De aanleiding voor een financiële aanvraag kan verschillen per school. Een van de volgende aanleidingen kun je in je aanvraag opnemen:
  • Materiaal is oud en afgeschreven. In de normlijst van de KVLO zijn afschrijftermijnen opgenomen voor de inventaris van het speellokaal. Deze kun je gebruiken als onderbouwing bij de aanvraag. 
  • Materiaal voldoet niet meer aan huidige eisen. Materiaal is misschien nog niet afgeschreven, maar het voldoet niet meer aan de huidige lesmethode. Of: het materiaal is economisch nog niet afgeschreven, maar voldoet sporttechnisch niet meer. Je kunt dan een verzoek doen om het vervroegd af te schrijven en te vervanging. Vervangende toestellen zijn tegenwoordig veelal van onderhoudsarm materiaal gemaakt. Het bedrag dat je nu investeert, verdien je waarschijnlijk terug door lagere onderhoudskosten op de nieuwe toestellen.
  • Te weinig materiaal. Speellokalen die tussen 1980 en 1985 zijn ingericht, zijn gebaseerd op gebruik door ongeveer 20 leerlingen. De groepsgrootte is in de loop der jaren toegenomen. Een argument om extra materiaal aan te vragen. Daarbij speelt ook mee dat de meeste scholen van klassikaal werken zijn overgestapt op werken in groepen. Daarbij zet je gelijktijdig meer materiaal in. Om kinderen in de beperkte tijd optimaal te kunnen laten bewegen, heb je extra materiaal nodig.
  • Extra materiaal door medegebruik. Binnen brede scholen wordt het speellokaal ook wel gebruikt door peuterspeelzaal, de kinderopvang, of de BSO. Zeker voor jongere kinderen kan aanvullend materiaal wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan zachte  bouwmodules, vouwmatten en aangepast spelmateriaal. Je kunt in de huur die je rekent voor medegebruikers overigens een component "materiaalkosten" opnemen.

3. Afschrijftermijnen toestellen

Elk toestel heeft een afschrijftermijn. Op basis hiervan weet je wat je jaarlijks moet reserveren voor vervanging. De verlopen afschrijftermijn, afnemende veiligheid, het intensieve gebruik en mogelijk negatieve publiciteit bij ongelukken zijn goede argumenten om een investeringsaanvraag te onderbouwen. De afschrijftermijnen vind je in de normlijst van de KVLO.
Nijha Gymzaal 2

Meer informatie of hulp nodig bij je aanvraag?

Laat je gegevens achter en we nemen contact op!

Wil je meer weten over het doen van een financieringsaanvraag?

_201909_Nijha-314