Nieuw curriculum; kansen voor het bewegingsonderwijs

Het ontwikkelteam Bewegen & Sport heeft een voorstel gemaakt voor een nieuw curriculum voor het bewegingsonderwijs, ook voor het VO. Leerlingen goed leren bewegen blijft daarin het belangrijkste doel. Maar de manier waarop we dat doen verandert. En dat heeft invloed op jouw vakwerkplan en de inrichting van jullie accommodatie.

Breed aanbod activiteiten

In het nieuwe curriculum is meer ruimte voor een breed aanbod aan beweegactiviteiten. Daarin krijgen actuele sporten zoals urban sports ook steeds meer een plek. De tijd van bokspringen en klimmen in klimrekken vraagt om een transitie naar de actuele beweegcultuur met activiteiten als freerunning en survival.

Eigen beweegidentiteit ontwikkelen

Het is belangrijk dat leerlingen een eigen beweegidentiteit ontwikkelen. Dus help jouw leerlingen ontdekken wat ze leuk vinden en wat ze goed kunnen. De leerling vormt zich zo een beeld van de gevarieerdheid van de beweegcultuur waaraan hij zou kunnen meedoen.

Bewegen met plezier binnen de eigen mogelijkheden

Niet alle leerlingen hebben evenveel aanleg voor bewegen. Binnen het bewegingsonderwijs komt er meer aandacht voor sporten op verschillende niveaus. Docenten gaan leerlingen daarom ook meer beoordelen op hun houding tijdens de gymles, dan bijvoorbeeld op hoe hoog ze kunnen springen. 

Verbinden sport en gezondheid

Het verband tussen bewegen en gezondheid wordt steeds belangrijker, ook op school. Het nieuwe curriculum wil kinderen leren hoe bewegen bijdraagt aan hun gezondheid en fitheid. Zodat een actieve leefstijl straks vanzelfsprekend is voor jongeren. De les bewegingsonderwijs is daarbij een belangrijk aangrijpingspunt.

Verbinden binnen en buiten

Het nieuwe curriculum probeert sporten binnen de school en buiten school met elkaar te verbinden. Dat werkt twee kanten op: leerlingen worden voorbereid op het bewegen en sporten buiten school. En tegelijk komen de activiteiten uit de beweegcultuur de school en de gymles in. 

Accommodatie inrichten

Een leven lang met plezier bewegen vraagt om een omgeving die uitnodigend en eigentijds is. Daarbij kunnen we niet blijven teren op de creativiteit van vakdocenten om met de traditionele inrichting toch eigentijdse beweegactiviteiten te verzorgen. Daarvoor is echt een aanpassing in de bestaande inrichting nodig, met ruimte voor andere toestellen en meer variatie in sporten en in niveaus. En om blijvend in te kunnen spelen op de actuele beweegcultuur is het ook goed om te kijken of alle bijbehorende toestellen en materialen permanent in de berging moeten staan, of slechts tijdelijk en periodiek wisselen.

Boogschieten

Wil je meer informatie of een keer sparren over de kansen binnen jullie accommodatie?