Helvoirt (2)

Beweegroute

Beweegroute Helvoirt: 1,5 kilometer en 35 beweegoefeningen voor jong en oud

De wijk van de toekomst biedt jong en oud ruimte om sámen te bewegen. Maar hoe ziet zo’n beweegwijk eruit? Hoe richt je die toekomstgericht in? En hoe werken gemeente, inwoners en experts samen in zo’n project? In Helvoirt realiseerde Nijha de Beweegroute: een route van 1,5 kilometer met 35 beweegoefeningen. Initiatiefnemer Edward de Vries vertelt over dit project, dat de Kern met Pit prijs won voor het beste burgerinitiatief. 

De 'Beweegroute Helvoirt' is een herkenbare uitgestippelde route met diverse fitnesstoestellen en speeltoestellen voor alle leeftijden. Het doel is niet alleen om meer mensen te laten bewegen maar ook om meer mensen sámen te laten zijn. Samen naar buiten, samen met de kleinkinderen een rondje maken, samen met je mantelzorger er op uit of samen een wedstrijdje starten met vriendinnetjes en vriendjes van school. 

Ontstaan vanuit een burgerinitiatief

Edward de Vries is de grote kartrekker van de Beweegroute. “We hadden in het kader van een ander project € 3.600 ingezameld en vroegen zoveel mogelijk mensen wat ze met dat geld wilden doen op het gebied van bewegen.” Edward ging langs het zorgcentrum, waar ze wel een bewegingsapparaat in de tuin wilden. Ook sprak hij met de school, die nieuwe spullen op de speelplaats nodig had. Bij de welzijnsorganisatie vonden ze een beweegtoestel wel leuk, maar opperden het idee voor een wandeling die daar bij zou horen, zodat mensen ook naar buiten gaan. Het idee voor de Beweegroute was geboren.

Brede werkgroep is essentieel

Edward verzamelde onmiddellijk een grote groep mensen om zich heen, die samen de werkgroep vormden. “Nog belangrijker dan precies weten wat je wilt maken, is een groep gemotiveerde mensen”, benadrukt Edward. “Wij hadden onder andere een fysiotherapeut, een diëtiste, een sportleider, een leerkracht én twee leerlingen, een activiteitenleidster en een aantal betrokken burgers in de groep. In totaal 18 man. Ieder draagt bij vanuit zijn eigen achtergrond. Zo zorgde de fysiotherapeut ervoor dat er ook balans- en evenwichtstoestellen voor senioren kwamen.”

beweegroute helvoirt tekening

Samenwerking met de gemeente

 

De werkgroep ging enthousiast aan de slag met de uitwerking van het plan. “Een partij waar je ook niet zonder kunt, is de gemeente”, vindt Edward. “Met de wethouder zijn we op werkbezoek geweest in de beweegtuin in Boxtel. En dankzij hem konden we ook een ambtenaar aan de werkgroep toevoegen. Dat bleek cruciaal, want zo kun je issues rondom bijvoorbeeld gemeentegrond, verkeersveiligheid en beheer meteen in de werkgroep aanpakken.” Die brede manier van samenwerken kenmerkte het hele project. Edward: “We wilden bijvoorbeeld ook het grote veld benutten waar normaal de kindervakantieweek en het Helvoirts Weekend plaatsvinden. We zijn sámen met de kartrekkers van die evenementen ter plaatse gaan meten. Zo los je met elkaar meteen mogelijke vraagstukken op.”

Samenwerking met Nijha

Toen de eerste conceptplannen klaar waren, ging de werkgroep op zoek naar deskundigen en koos voor Nijha. “De samenwerking met Nijha heeft ons veel gebracht”, vertelt Edward. “Natuurlijk hadden wij zelf ook een visie op het project. Maar de expertise van Nijha heeft het op een hoger plan getild.” Edward geeft een voorbeeld: “Met de werkgroep hadden gewoon willekeurig toestellen door heel Helvoirt bedacht. Nijha kwam met de visie om te werken vanuit 5 thema’s: de allerkleinsten, basisschoolleeftijd, calisthenics, bootcamp en senioren. Die thema’s zie je nu in de hele Beweegroute terug. En tegelijk is de route als geheel voor alle inwoners van 0 tot 100 te gebruiken.” 

Georganiseerd beweegaanbod

De 1.500 meter lange Beweegroute met zijn 35 oefeningen is intussen geopend. Maar dan? Edward vertelt hoe de route gebruikt wordt. “Met name voor senioren is er veel georganiseerd aanbod, onder begeleiding van een sportcoach op vaste momenten. Leraren van de basisschool gebruiken een deel van de route om buiten gymles te geven. Daarnaast zien we natuurlijk veel ouders én grootouders die met hun (klein)kinderen komen spelen. We hebben echt voor elk wat wils: er zijn oefeningen uitgewerkt waar een lichte inspanning nodig is, een matige inspanning of een zware inspanning.” 

Durf te vragen!

Edward sluit af met een laatste tip: “Ga op zoek naar financiering. Echt waar, in Nederland is geld zát. Als je echt iets wilt, dan zijn er altijd partijen bereid om mee te investeren. De gemeente heeft de helft van de totale kosten betaald. De andere helft hebben wij samen met de inwoners van Helvoirt bij elkaar gekregen via onder andere lokale verenigingen en een sponsorloop. Dus: Durf te vragen!”

De ideale basis voor een beweegroute

Outdoor fitnesstoestellen

Meer weten over een beweegroute?

Nijha helpt graag verder!