De toekomst van beweegtuinen

Beweegtuinen bestaan al meer dan 10 jaar. Deze plekken waar ouderen op hun eigen niveau kunnen bewegen in de buitenlucht zijn belangrijk voor hun vitaliteit. De laatste jaren zien we grote veranderingen in de ouderenzorg. Wat betekent dit voor de toekomst van de Beweegtuin?

Beweegtuinen zijn vaak ingericht bij – of in de buurt van – woonzorginstellingen voor ouderen. Van oudsher bewegen ouderen hier op een veilige en laagdrempelige manier in de buitenlucht. De beweegtoestellen en looproutes in het groen bieden een kans om spieren te trainen en in contact te komen met medebewoners of buurtgenoten. In de meeste tuinen krijgen de ouderen bovendien hulp van fysiotherapeuten of activiteitenbegeleiders bij beweegactiviteiten. Onderzoek laat zien dat bewegen – zeker onder deskundige begeleiding – er onder andere aan bijdraagt dat ouderen hun loopsnelheid en spierkracht behouden. 

 

Veranderingen in de ouderenzorg

Er zijn grote veranderingen gaande in de ouderenzorg. Eén van de opvallendste: mensen wonen vaker en langer thuis. Het percentage ouderen dat in een instelling woont daalt al jaren. Op dit moment woont 95 procent van de 65-plussers thuis. Mensen met een lichte zorgvraag komen vanaf 2013 niet meer in aanmerking voor het wonen in een zorginstelling. Dat betekent dat de mensen die wél in zorginstellingen wonen, een stuk minder mobiel en vitaal zijn dan vroeger. Dat heeft ook gevolgen voor het gebruik van de beweegtuinen.

 

Beweegtuin aanpassen aan gebruikers

Je kunt jouw Beweegtuin op verschillende manieren eens onder de loep nemen:
Zijn de huidige beweegtoestellen nog allemaal geschikt voor bewoners die minder mobiel en motorisch vaardig zijn? Wellicht kun je een aantal toestellen vervangen.
Past het aanbod van de fysiotherapeut nog bij de huidige groep bewoners? Of kun je de oefeningen aanpassen aan de mogelijkheden die mensen nog hebben. 
Zijn de paden in de beweegtuin breed genoeg voor rollators en rolstoelen? En is de ondergrond daar ook geschikt voor?
Heb je voldoende bankjes en andere rustplekken voor bewoners die met voldoende pauzes nog wel een rustig rondje kunnen lopen?
Zou je de tuin kunnen verrijken met beleefelementen? Nijha ontwikkelde deze speciaal voor minder valide ouderen, om hen onbewust en heel laagdrempelig toch in beweging te krijgen.
En andersom denkend: kun je de tuin opstellen voor oudere buurtbewoners die nog thuis wonen en die de ‘moeilijke’ toestellen nog wél kunnen gebruiken?

 

De toekomst van beweegtuinen

Beweegtuinen bij zorgcentra die ook een wijkfunctie hebben, voorzien zeker nog in de behoefte van thuiswonende ouderen. Als de beweegtuin vooral door bewoners van verpleeghuizen bedoeld is, dan is het afhankelijk van het aantal bewoners dat nog in staat is om naar de tuin te gaan of deze tuin in de huidige opzet blijft voldoen. Ervaring leert dat tuinen met veel beweegtoestellen in een open ruimte, waar een beperkt aantal zitgelegenheden beschikbaar is, aan herziening toe zijn. Lees voor meer toekomstinspiratie voor deze meer kwetsbare doelgroep ook ons artikel ‘De Tuin, een ruimte om te beleven’

 

Toolkit helpt bij (her)inrichting

Nijha ontwikkelde een Toolkit en workshop die ontwerpers en zorginstellingen helpt om naar de Beweegtuin te kijken door de ogen van gebruikers. De Toolkit is vormgegeven als een kaartspel waarbij ontwerper en klant spelenderwijs de verschillende elementen van een Beweeg- of beleeftuin bekijken, bespreken en beoordelen. Klik hieronder om contact op te nemen met onze experts.
delfzijl beweegtuin

Beweegtuin aanpassen aan gebruikers

Je kunt jouw Beweegtuin op verschillende manieren eens onder de loep nemen:
Zijn de huidige beweegtoestellen nog allemaal geschikt voor bewoners die minder mobiel en motorisch vaardig zijn? Wellicht kun je een aantal toestellen vervangen.
Past het aanbod van de fysiotherapeut nog bij de huidige groep bewoners? Of kun je de oefeningen aanpassen aan de mogelijkheden die mensen nog hebben. 
Zijn de paden in de beweegtuin breed genoeg voor rollators en rolstoelen? En is de ondergrond daar ook geschikt voor?
Heb je voldoende bankjes en andere rustplekken voor bewoners die met voldoende pauzes nog wel een rustig rondje kunnen lopen?
Zou je de tuin kunnen verrijken met beleefelementen? Nijha ontwikkelde deze speciaal voor minder valide ouderen, om hen onbewust en heel laagdrempelig toch in beweging te krijgen.
En andersom denkend: kun je de tuin opstellen voor oudere buurtbewoners die nog thuis wonen en die de ‘moeilijke’ toestellen nog wél kunnen gebruiken?

 

De toekomst van beweegtuinen

Beweegtuinen bij zorgcentra die ook een wijkfunctie hebben, voorzien zeker nog in de behoefte van thuiswonende ouderen. Als de beweegtuin vooral door bewoners van verpleeghuizen bedoeld is, dan is het afhankelijk van het aantal bewoners dat nog in staat is om naar de tuin te gaan of deze tuin in de huidige opzet blijft voldoen. Ervaring leert dat tuinen met veel beweegtoestellen in een open ruimte, waar een beperkt aantal zitgelegenheden beschikbaar is, aan herziening toe zijn. Lees voor meer toekomstinspiratie voor deze meer kwetsbare doelgroep ook ons artikel ‘De Tuin, een ruimte om te beleven’

 

Toolkit helpt bij (her)inrichting

Nijha ontwikkelde een Toolkit en workshop die ontwerpers en zorginstellingen helpt om naar de Beweegtuin te kijken door de ogen van gebruikers. De Toolkit is vormgegeven als een kaartspel waarbij ontwerper en klant spelenderwijs de verschillende elementen van een Beweeg- of beleeftuin bekijken, bespreken en beoordelen. Klik hieronder om contact op te nemen met onze experts.

Meer weten over beweegtuinen?