De tuin: een ruimte om te beleven

Veranderingen in de zorg dwingen ons om de betekenis van bewegen en een beweegtuin te herzien. Zeker met het oog op bewoners die fysiek of mentaal minder in staat zijn om de traditionele beweegtoestellen te gebruiken. Daarom zijn we bij Nijha continu op zoek naar nieuwe ideeën om de Beweegtuin uitnodigend en uitdagend te maken en te houden voor een breder publiek. Het resultaat? Een serie beleefelementen die mensen onbewust in beweging brengen.

Bij de beleefelementen staat niet het bewegen centraal maar de beleving van de gebruiker. Geuren, kleuren en texturen doen iets met ons. Ze prikkelen de zintuigen en kunnen ons in vervoering brengen. Maar ze lokken vaak ook een reactie uit en brengen ons dus ook in beweging. Want het aftasten van verschillende texturen of het verzorgen van planten is ook bewegen. Alle beleefelementen zijn ontworpen om iets toe te voegen aan de beleving van gebruikers en brengen hen op een laagdrempelige en onbewuste manier in beweging.

Afgestemd op de doelgroep

Als de tuin meer en meer bezocht gaat worden door mensen in een rolstoel of die slecht ter been zijn, dan heeft dat consequenties voor de breedte van de paden en de toegankelijkheid van de tuin maar ook voor de afmetingen van de beweeg- en beleeftoestellen in die tuin. De nieuwe beleefelementen zijn dan ook zo vormgegeven dat deze zowel door mobiele bezoekers als door bezoekers in een rolstoel gebruikt kunnen worden. Bovendien ziin ze compact zodat er maar weinig ruimte nodig is om ze te plaatsen.

Beleven en bewegen combineren

Dankzij de vormgeving en het materiaalgebruik sluiten de beleefelementen goed aan bij de bestaande FIT+ beweegtoestellen. Hierdoor zijn de beleefelementen een aanwinst voor nieuwe Beweegtuinen maar zeker ook een mooie aanvulling op bestaande tuinen.

Passend ontwerp

Het plaatsen van de beleefelementen in een tuin staat niet op zich. Ze komen vooral tot hun recht als ze goed in een ontwerp passen, onderdeel zijn van een totaalontwerp en aansluiten op de doelgroep die gebruik maakt van de tuin. Daarom denken we niet alleen na over de functie van de individuele beleefelementen, we kijken ook al naar mogelijke combinaties en de functies van de elementen als onderdeel van een totaalplan. Zo komen deze beleefelementen in elk beweegtuinontwerp goed tot hun recht.

Referentie Beweegtuin Ede

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact met ons op