Schotklok
Schotklok

  • Tijd (24 sec, 30 sec, enz) instelbaar.
  • Inclusief standaard bedieningspaneel.
  • Werking: bij aanzetten staan klokken op maximale tijd. Als op start gedrukt wordt, loopt tijd terug naar 0. Hierna via 'preset' tijd weer op maximaal te stellen (dit kan ook tussentijds).
Prijs ex btw


Schotklok

Meer over dit product

  • Tijd (24 sec, 30 sec, enz) instelbaar.
  • Inclusief standaard bedieningspaneel.
  • Werking: bij aanzetten staan klokken op maximale tijd. Als op start gedrukt wordt, loopt tijd terug naar 0. Hierna via 'preset' tijd weer op maximaal te stellen (dit kan ook tussentijds).
  • Bij time-out kan de tijd gestopt worden.
  • Benodigde netspanning 220-230 Volt AC voor elke unit.
  • Eenvoudige montage.
Schotklok

Product specificaties