IKC de Twijn 07

Subsidies onderwijs

Verbetering basisvaardigheden

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel de basisvaardigheden te verbeteren en daarmee de resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De ondersteuning is tweeledig: scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. 

 • Looptijd 
  De subsidie wordt besteed in schooljaar 2022/2023 en een deel van schooljaar 2023/2024, tot en met 31 januari 2024.
 • Indienen subsidie
  Indienen is helaas niet meer mogelijk. 
 • Subsidiebedrag
  Basissubsidie: € 961 per leerling
  Aanvullende subsidie: € 366 per leerling
 • Relatie tot Sport & Bewegen
  De basissubsidie richt zich op interventies die gebaseerd zijn op praktijkkennis voor het verbeteren van de basisvaardigheden. Bij de interventie: Effectieve leer- en ontwikkelmiddelen kun je o.a. denken aan sport- en spelmaterialen voor bewegend leren.
IKC de Twijn 022

Wees er snel bij

School en omgeving

Het doel van het programma School en Omgeving is het verrijken van school en omgeving, waarmee leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs extra ondersteund worden zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen door onder andere sport, cultuur en huiswerkbegeleiding.

 • Looptijd 
  De subsidie wordt besteed in schooljaar 2022/2023.
 • Indienen subsidie
  Indienen is helaas niet meer mogelijk. 
 • Subsidiebedrag
  Voor 35 starters: € 75.000 per aanvraag
  Voor 50 doorgroeiers: € 100.000 per aanvraag
  Voor 45 voorlopers: € 586.000 per aanvraag  
 • Relatie tot Sport & Bewegen
  Om tot een succesvolle interventie te komen, is het belangrijk om ook na te denken over faciliteiten en materialen. Enkele innovatieve oplossingen die een bijdrage kunnen leveren: 
Bewgend leren taal

Geld voor bewegen

Overige geldstromen

Subsidie Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs
Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur bewegingsonderwijs per week te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. 

Aanvragen is inmiddels niet meer mogelijk. De gelden zijn o.a. te gebruiken om (bewegend leren) materialen aan te schaffen of om met materialen invulling te geven aan een actieve schooldag. 

Nationaal Programma Onderwijs
Om grote leerachterstanden op cognitief, motorisch en sociaal- emotionele niveaus in te halen, heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld. Met de NPO-gelden zijn o.a. Sportieve Activiteiten te financieren. Deze zijn bedoeld om via sport en bewegen de betrokkenheid van leerlingen te vergroten en hun schoolprestaties te verbeteren.

Meer weten?
Nijha helpt je graag verder!
_201909_Nijha-216