Duurzame speeltoestellen

Bij de inrichting van speellocaties in de buitenlucht kijken wij kritisch naar hergebruik van materialen. Veiligheid en verhouding tussen te maken kosten en de nog te verwachten levensduur wegen wij daarbij af. Ook renoveren we materialen. 

Playcycle

Essentia is de 100% circulaire lijn waarbij duurzaamheid centraal staat. Deze lijn, met acht verschillende toestellen, kennen een inruilgarantie. Bij de ontwikkeling van deze toestellen is naast speelwaarde gekozen voor materialen die optimaal te hergebruiken zijn. Met als basis staal, natuurlijk en 100% herbruikbaar. Dit alles met maar één doel: hergebruik mogelijk maken. Bij de Essentia-speeltoestellen kan gekozen worden voor een PlayCycle certificaat. Met dit certificaat garandeert Nijha dat het speeltoestel ook na 5 of na 10 jaar nog geld waard is. Nijha biedt respectievelijk 30% of 10% van de aanschafwaarde retour, waarbij gegarandeerd wordt dat alle materialen op de juiste wijze worden hergebruikt. Met behoud van de kwaliteit.

Click en Play

Bij Click en Play benaderen we duurzaamheid op een andere wijze. Bij dit concept kun je sport- speel- en ontmoetingsplekken aanpassen met de veranderende behoefte van de buurt.

Click & Play

Met Click & Play maak je een speellocatie die flexibel, duurzaam en kostenbesparend is. 

Playcycle: Essentia

  Essentia is de 100% circulaire lijn waarbij duurzaamheid centraal staat. Deze lijn, met acht verschillende toestellen, kent een inruilgarantie.  

Meer weten over de mogelijkheden?