Advies op maat

Waarom inspectie speeltoestellen?

1064inspectie_speeltoestel_800x600.jpg Testen ven hoofdbeknelling.

Risico wordt afgedekt
Door een overeenkomst af te sluiten geeft u aan de veiligheid van speeltoestellen serieus te nemen, en voldoet u aan de eisen van Staatsbesluit 474. Mocht er onverhoopt een ongeval plaats vinden, dan zal de verzekeringsmaatschappij zonder meer vragen of er een inspectie- en onderhoudsovereenkomst is afgesloten.

Tevreden gebruikers
Regelmatige inspecties en het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud houdt de speeltoestellen in optimale staat. Dus geen klachten van gebruikers over achterstallig onderhoud. Een inspectie overeenkomst voorkomt dat u zaken over het hoofd ziet en werkt dus ook preventief. 

Lange termijn planning
Na elke inspectie geeft Nijha u een overzicht van de staat van de toestellen. Op basis daarvan kunt u reparaties uit laten voeren en/of toestellen vervangen. In combinatie met een meerjaren begroting kunt u een onderbouwde financiële planning voor de komende jaren maken. Zo leidt effectief onderhoud tot een optimaal beheer binnen het beschikbare budget.
 

Inspectie door Nijha

1000testgereedschappen_speeltoestellen_800x600.jpg Inspectie met diverse testmodellen.

Elk fabrikaat
Nijha inspecteert elk fabrikaat speeltoestel. Ook toestellen van onze collega-concurrenten.

Gecertificeerd
Onze inspectie- en reparatie teams zijn KOMO gecertificeerd volgens BRL 9921 “Speeltoestellen; plaatsing, aanleg ondergrond, controle en onderhoud”. Nijha hoort bij de eersten die dit certificaat verkregen. Wij nemen u elke zorg uit handen. 

EN normen
Alle eisen waaraan speeltoestellen en veiligheidsondergronden moeten voldoen zijn vastgelegd in EN 1176 en EN 1177. Nijha inspecteert speeltoestellen volgens deze normen. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van het ‘Handboek Veiligheid Speeltoestellen’ uitgegeven door Consument en Veiligheid.

Ervaring
De Nijha inspecteurs doen deze inspecties dagelijks, zijn ervaren, weten waar ze op moeten letten en zijn op de hoogte van de laatste normen en eisen.

Inspectierapport
De bevindingen van de inspecteur worden weergegeven in een inspectierapport. Hierin staat alle informatie die van belang is, inclusief een kostenraming voor reparatie of onderhoud van alle geïnspecteerde toestellen.
 

Totaal onderhoud door Nijha

1722Nijha_Beheersysteem.jpg Digitaal inzichtelijk.

Contract voor 3 jaar
Nijha kan het totale onderhoud van u overnemen, dat wil zeggen inspecties, reparaties en onderhoud. Hiervoor sluit u een contract af met Nijha met een minimale looptijd van 3 jaar. Per toestel wordt een vaste prijsafspraak gemaakt. Zo’n contract is mogelijk nadat Nijha een eerste inventarisatie heeft gedaan.

Financiële planning met behulp van Nijha Beheersysteem
Met het Nijha Beheersysteem is het nog gemakkelijker om inzichtelijk te krijgen wat er jaarlijks gereserveerd moet worden voor onderhoud, vervanging en afschrijvingen. Het programma bevat diverse applicaties, waaronder logboekbeheer en mogelijkheden voor financieel beheer en planning. Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over de mogelijkheden van dit systeem.

Combineren levert voordeel op
Heeft u meerdere speelplekken, sportaccommodaties en/of speellokalen onder beheer? Wilt u beter beheer kunnen voeren?
 

Folder aanvragen

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over inspectie en onderhoud van sport- en speeltoestellen? Neem telefonisch contact op voor een afspraak (0573) 28 85 55 of vul het contactformulier in. Daarnaast kunt u ook de folder Inspectie en Onderhoud aanvragen.
 

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag