Advies op maat

Ontwerp- en Adviesfase

Visualisering is een belangrijk proces tijdens een project. Zeker bij ruimtes waar sport, spelen en bewegen centraal staan. Hebben we het over hetzelfde? Staan alle neuzen werkelijk dezelfde kant op? Sluiten wensen van gebruikers op elkaar aan? Sluiten budget en toekomstvisie op elkaar aan? In de ontwerp- en adviesfase worden deze en andere punten in kaart gebracht. Een 3D ontwerp met heldere adviezen leiden in deze fase tot een planindelingstekening en een Definitief Ontwerp (DO).

Nijha en ontwerp / advies sporthal en gymzaal

4094Prinsentuin_College05.jpg Visualisatie van project geeft helderheid en zorgt voor draagvlak.

Nijha maakt in nauwe samenspraak met de opdrachtgever een ontwerp van de sporthal, sportzaal of gymzaal. Het inrichten van een sportaccommodatie is voor de meesten geen dagelijks werk. Het risico dat belangrijke zaken in het bouwtraject over het hoofd gezien worden is groot. Zeker als de accommodatie een multifunctioneel karakter krijgt. Daarom adviseert Nijha u gedurende het gehele inrichtingstraject. De ontwerp- en adviesfase is hierin een hele belangrijke fase.

Inventarisatie en onderbouwing
Een goed programma van eisen voorkomt onduidelijkheden in de bouwfase. Nijha inventariseert gebruikerswensen en wensen van de opdrachtgever en vertaalt deze naar een ontwerp. Nijha maakt hierbij gebruik van 3D visualisatie. Door te visualiseren krijgen betrokkenen vaak een beter beeld van de te realiseren accommodatie dan bijvoorbeeld vanaf een bestektekening.

Vakinhoudelijke onderbouwing
Wordt de toekomstige accommodatie overdag gebruikt voor onderwijsdoeleinden? En in de avonduren en weekenden voor de breedtesport? Dan is een 3D visualisatie een uitstekend middel om gebruikers uit het onderwijs en uit de sportwereld de mogelijkheden van de nieuwe accommodatie te laten zien. Het vakwerkplan of de gebruikte methode van de school laat Nijha aansluiten bij een passend inrichtingsvoorstel en voor de sportwereld voldoen wij aan de strenge NOC*NSF normen voor binnensportaccommodaties. Zonder dat we één van beide gebruikersgroepen tekort hoeven te doen.

Contact met architect
Hoe eerder Nijha ingeschakeld wordt hoe groter de kans dat extra voorzieningen in het bouwbudget passen en niet ten koste gaan van het inrichtingsbudget. Nijha heeft al meer dan 90 jaar ervaring met het ontwerpen en inrichten van binnensportaccommodaties. Wij kunnen zowel opdrachtgever als architect adviseren bij het maken van belangrijke keuzes. Hierbij verliezen we nooit de wensen van de eindgebruikers uit het oog. Zij zijn namelijk de uiteindelijke gebruikers van de sportaccommodatie.

Meer weten over het ontwerp van binnensportaccommodaties?
Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl. Wij helpen u graag verder bij het ontwerp en advies van een sporthal, sportzaal of gymzaal.

Nijha en ontwerp / advies van speellokaal

438004_050609.jpg Ook bij speellokaal is ontwerpfase erg belangrijk.

Het speellokaal is dé ruimte waar jonge kinderen voor het eerst in aanraking komen met bewegingsonderwijs. En... you never get a second change to make a first impression. Om tot een speellokaal te komen dat geschikt is voor goed bewegingsonderwijs en ook nog inspeelt op de multifunctionele wensen van het lokaal, is een goed ontwerp en advies onmisbaar. Nijha heeft veel ervaring met het inrichten van het speellokaal.

Vroegtijdig advies
Het speellokaal heeft als hoofdfunctie bewegingsonderwijs voor groep 1 en 2. Maar met de komst van Brede Scholen heeft het speellokaal een multifunctioneel karakter gekregen. Het wordt ook gebruikt als aula, als ruimte waar toneelstukken worden opgevoerd, een binnenruimte voor de BSO en het is ook de ruimte waar in de avonduren bijvoorbeeld cultuuractiviteiten worden gedaan. Al deze toepassingsmogelijkheden vragen om een goed doordacht ontwerp.

Zwaaien belangrijk voor kleuters
Voor bewegingsonderwijs wordt bijvoorbeeld nogal eens de zwaaimogelijkheden in het speellokaal vergeten door de architect of aannemer. Nijha kan hierbij in een vroeg stadium adviseren deze zwaaimogelijkheden te creëren. Met een simpele aanpassing is een zwaaipunt te realiseren. Wanneer het speellokaal eenmaal opgeleverd is, zijn deze werkzaamheden een stuk complexer en duurder. Door vroegtijdig advies wordt dus niet alleen een zwaaielement gecreëerd maar worden ook kosten bespaard in de toekomst.

Meer weten over het ontwerp van speellokalen?
Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl.
Tip: neem bij de eerste bouwtekeningen van een nieuwbouw school al contact op met Nijha voor het speellokaal. Dit kan een hoop ellende in een later stadium voorkomen.

Nijha en ontwerp / advies van speelplekken

5625voorbeeld_Innovatieve_speelplek.jpg Van vlek naar plek naar 3D ontwerp.

Iedere speelplek is anders. Omgeving, beheersbaarheid en gebruikers verschillen. Per plaats, maar zelfs per wijk. Daarom richt Nijha speelplekken op maat in. Daarbij wordt rekening gehouden met speelwaarde, wensen van gebruikers, omgeving, en budget. In de ontwerpfase komen al deze facetten samen:

 • Leeftijdsgroepen, speelwaarde, speelfunctie
 • Beschikbare ruimte, omgeving, budget
 • Wensen van de kinderen, de ouders, de wijk, de beheerders en de opdrachtgever

Gaan sporten en spelen in de wijk samen?
Ja, dat kan, zolang de speelfuncties elkaar maar niet storen. Daar houdt Nijha in het ontwerp al rekening mee. Nijha verdeelt de speelplek in zones voor ‘actief spel’ zoals voetbal, en ‘fantasie spel’ of ‘sociaal spel’. Een voorbeeld van afstemming: zand dat overblijft na het afgraven wordt gebruikt om een talud te maken (gesloten grondbalans). Belangrijk is ook rekening te houden met verschillende leeftijdsgroepen. Deze gaan prima samen op één speelplek, maar hierbij geldt hetzelfde: zorg dat speelfuncties niet door elkaar lopen.

Kinderparticipatie
Kinderen kunnen goed aangegeven wat ze willen. En laten we niet vergeten voor wie we de speelplek uiteindelijk maken. Juist! Voor de kinderen. Kinderen betrekken bij een ontwerp is dan ook erg belangrijk. Door ontwerpen in 3D te maken, krijgen kinderen een goed beeld van de te realiseren speelplek. En kunnen ze goed aangeven wat ze leuk vinden en wat ze graag anders zien.

Speelplek in woonwijk anders dan "besloten" speeltuin?

Bij een commerciële speeltuin of speeltuinvereniging is het terrein afgebakend en hebben exploitanten keuzes gemaakt over de leeftijdsgroepen die zij in hun speeltuin willen hebben. Ook zijn vaak ouders/verzorgers in de buurt tijdens het spelen. Bij een speelplek in de wijk spelen veel meer factoren een rol. Hoe is de bereikbaarheid van de locatie, hoe is de demografische opbouw van de wijk, welke veiligheidseisen zijn er en welke sociale controle is er. Met al deze ingrediënten houdt Nijha rekening bij de invulling van een speelplek. Of het nu om een openbare speelplek gaat of om een besloten variant.

Toestellen of ook "groen"?
Een goede speelplek voor kinderen bestaat uit meer dan alleen speeltoestellen. In de basisschoolleeftijd neemt de motorische vaardigheid toe, maar verstoppen en avontuurlijke plekken is voor 4 – 12 jarigen minstens zo belangrijk. Daarom werken bij Nijha landschapsarchitecten die in een speelterrein de juiste balans brengen tussen groen en toestellen. Als hoofdaannemer van een speelplek kan Nijha met alle facetten en wensen rekening houden. Tussen formeel bewegen en informeel bewegen. Tussen actie en rust. Aspecten die in deze fase terug te vinden zijn in het advies en het 3D ontwerp.

Presentatie
Beslissen er meer mensen over hoe de speelplek er in de wijk uit komt te zien? Dan kan een presentatie van de speelplek belangrijk zijn. In de ontwerp- en adviesfase kan Nijha een presentatie geven tijdens bijvoorbeeld een informatiebijeenkomst voor de wijk.En het Nijha Expertisecentrum kan zelfs participatietrajecten doen met kinderen of wijkbewoners.

Een overzicht van de mogelijkheden die Nijha tijdens deze ontwerpfase kan bieden:

 • Ervaren gesprekspartners
 • Inrichtingsvoorstel met een eenvoudige schets tot complete 3D ontwerpen van speelplekken
 • Begeleiding van kinderparticipatietrajecten
 • Uitgebreide presentatie in kleur, bijvoorbeeld te gebruiken bij een inspraakrondes
 • Advies op maat
 • Ondersteuning van onze landschapsarchitecten bij een totaal inrichting
   

Meer weten over het ontwerp en advies van speelplekken?
Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl.

Wat kan Nijha betekenen bij ontwerp en advies schoolpleinen?

4427Trendy_speelplek.jpg Een goed ontwerp is het halve werk. Dat geldt zeker bij schoolpleinen

Het schoolplein daagt kinderen uit tot bewegen. Tenminste als er goed is nagedacht over de inrichting. Maar het plein biedt ook ruimte voor rust en "chillen". Steeds meer scholen kiezen voor een sport- en beweegplein. Omdat Nijha specialist is op het gebied van sporten, bewegen en spelen, kunnen wij u als geen ander in die combinatie adviseren. Maar ook bij schoolpleinen waar men bewust kiest voor alleen spelen of pleinen waarbij natuurlijk spelen centraal staat, kunnen wij als Nijha uitstekend adviseren met onze meer dan 90 jaar ervaring.

Schoolplein krijgt aandacht die het verdient
Jarenlang was het schoolplein een ondergeschoven kindje. Bij nieuwbouw was het vaak een sluitpost en bij bestaande scholen was het plein vaak een saaie grijze vlakte. Gelukkig is er veel veranderd ten aanzien van het schoolplein en wordt het tegenwoordig gezien als een hele belangrijke locatie om kinderen te stimuleren om te bewegen en spelen. In de ontwerpfase worden belangrijke keuzes gemaakt welke "kant" het op gaat met het plein. Nijha heeft veel ervaring met allerlei varianten van schoolpleinen. Of het nu openbaar is of besloten, of de school er alleen gebruik van maakt of ook andere organisaties zoals de BSO, voor elk plein is er een geschikte oplossing.

Functies van plein bepaalt indeling
Het speelplein wordt gebruikt voor het speelkwartier maar met de opkomst van continuroosters is het ook een belangrijke locatie geworden in de middagpauze en na schooltijd. Dit vraagt om een andere kijk op inrichten van het plein. Zeker wanneer we de ontwikkeling zien dat steeds meer buitengymlessen op het schoolplein plaatsvinden. Ook hier kun je zeer goed rekening houden bij het ontwerp van het plein. Denk bijvoorbeeld aan belijning maar ook aan een verdeling van zones op het plein. Een bekende verdeling is de sportzone (rood), de recreatiezone (blauw) en de rustzone (geel). Nijha denkt tijdens de ontwerpfase met u mee over de meest ideale indeling van het plein.

Schoolpleinscan
Een handig hulpmiddel wanneer u als school met het plein bezig gaat, is de Schoolpleinscan. Een gratis online tool die u enkele minuten een goed inzicht geeft in de huidige situatie van het plein en de toekomstige wensen van de school. Kijk op www.schoolpleinscan.nl.
 

Advies op maat

Meer weten over ontwerp en advies?

Nijha kan u in de fase van ontwerp en advies op uiteenlopende wijze ondersteunen. Zowel bij binnensportaccommodaties als bij speelplekken en schoolpleinen in de buitenlucht. Neem contact op met Nijha, telefoon (0573) 28 85 55 of mail naar info@nijha.nl en laat u inspireren door onze kennis en ervaring met beweegruimtes.

Naar boven
Stel uw vraag
Stel uw vraag